Privacyregelement

Privacyreglement van Schoonheidssalon Paula

Persoonsgegevens die wij verwerken.
Schoonheidsinstituut Paula verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en / of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken.

  • voor- en achternaam
  • geslacht
  • geboortedatum
  • Medische gegevens, indien voor de behandeling noodzakelijk
  • adresgegevens
  • telefoonnummer
  • e-mailadres

Opmerking: de persoonsgegevens worden in het beveiligde computersysteem verwerkt.

Bijzondere en / of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.
Gezondheid

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.

  • vaststellen of er sprake kan zijn van contra -indicatie met betrekking tot de door cliënt gekozen behandeling
  • u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren
  • om desgevraagd goederen en diensten bij u af te leveren.

Bewaarperiode persoonsgegevens.
Schoonheidsinstituut Paula bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Gedurende de periode dat u gebruik maakt van de diensten van het Schoonheidsinstituut worden uw gegevens veilig bewaard. Indien u zich afmeldt als cliënt van het schoonheidsinstituut worden de gegevens vernietigd. Indien u geen gebruik meer maakt van onze diensten (dus ook niet persoonlijk afgemeld) zullen de gegevens na twee jaar vernietigd worden.

Delen van persoonsgegevens met derden.
Schoonheidsinstituut Paula verstrekt uitsluitend aan derden in overleg met u en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken.
Schoonheidsinstituut Paula gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Schoonheidsinstituut Paula. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@schoonheidssalon.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken op jouw verzoek. Schoonheidsinstituut Paula wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen.
Schoonheidsinstituut Paula neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik neem dan contact op met info@schoonheidssalonpaula.nl.
Toezichthouder op de persoonsgegevens: Paula Kuiper